De therapie

Als uw rouwproces moeilijk verloopt, kunt u ondersteuning krijgen bij het verwerken van het overlijden van uw dierbare(n). In het kader van wetenschappelijk onderzoek is er een therapie ontwikkeld voor mensen die een dierbare zijn verloren door de vliegramp MH17.

Door de omstandigheden waaronder iemand overlijdt kan de verwerking van het verlies bemoeilijkt worden. Voorbeelden daarvan zijn een gevoel van onrecht, boosheid, of wraakgevoelens. Met een therapeut bespreekt u uw gevoelens en gedachten omtrent het verlies en de gewelddadige wijze waarop hij/zij is omgekomen, zoals gevoelens van onrecht en boosheid, moeite met het vertrouwen van andere mensen, machteloosheid en de impact van de schuldvraag. Tijdens de behandeling wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

In de behandeling kunnen onder meer posttraumatisch stress klachten en rouwklachten worden besproken. 

Wat zijn posttraumatische stressklachten?
Sommige ervaringen zijn zo schokkend dat het iemand niet lukt om ze te verwerken en je last houdt van veel spanning en stress. Dat kun je merken aan allerlei psychische en lichamelijke klachten zoals herbeleving (nachtmerries of flashbacks), vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan, ernstige prikkelbaarheid en slaapstoornissen, extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels, irritatie en hevige schrikreacties. Zulke reacties na een trauma worden posttraumatische stressklachten genoemd.

Wat zijn complexe rouwklachten?
Na het overlijden van een dierbaar persoon is rouw een menselijke reactie, wat gepaard kan gaan met gevoelens van verdriet, boosheid, angst, verlangen, het vermijden of juist koesteren van spullen die aan de dierbare doen denken, en concentratieproblemen. Mensen met complexe rouw vinden het zeer moeilijk zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden na het overlijden. Ze kunnen een hoge mate van angst, (traumatische) stress of een combinatie van beide ervaren, waardoor iemands leven ernstig beperkt is in sociale of beroepsmatige zin. 

Wat zijn depressieve klachten?
Na het verlies van een dierbare kan iemand last hebben van depressieve klachten zoals slapeloosheid, concentratieproblemen, vervlakking van emoties, geen plezier meer aan dingen kunnen beleven waar iemand voorheen wel plezier uit haalde, en heel weinig of juist heel veel eten. Deze klachten kunnen tijdelijk van aard zijn, maar ook langer aanhouden en iemand beperken in zijn of haar sociaal en beroepsmatig functioneren.
 

 

In het onderstaande filmfragment is een nagespeelde sessie met cognitieve therapie en EMDR te zien. Er is gebruik gemaakt van een actrice.

See video