EMDR en CGT

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Cognitieve Gedagstherapie (CGT).

Cognitieve Gedragstherapie
Tijdens de behandelingen kijkt u samen met een therapeut naar uw gedachten, gevoelens en gedrag omtrent het verlies van uw dierbare(n). Dit wordt ook wel de 3 G’s genoemd in cognitieve gedragstherapie; Gedachten leiden tot een Gevoel wat leidt tot bepaald Gedrag. Tijdens de behandeling leert u belemmerende, niet-helpende gedachten te herkennen. Vervolgens worden deze gedachten ter discussie gesteld, om te bepalen in hoeverre deze gedachten “waar” of “helpend” zijn. Het doel is om niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten. Hierdoor worden er geen negatieve gevoelens opgeroepen en neemt disfunctioneel gedrag af.

EMDR
EMDR (zie www.EMDR.nl) is een vorm van therapie waarbij iemand wordt gevraagd aan de traumatische gebeurtenis terug te denken en tegelijkertijd wordt afgeleid, bijvoorbeeld door een beweging van de hand van de therapeut te volgen. EMDR wordt vaak toegepast bij mensen met traumatische stressklachten.

In het onderstaande filmfragment is een nagespeelde sessie met cognitieve therapie en EMDR te zien. Er is gebruik gemaakt van een actrice.

See video