Frequentie en duur

De behandeling duurt 12 weken en bestaat in totaal uit 8 individuele bijeenkomsten van ongeveer 45 tot 60 minuten. De sessies waarin EMDR wordt toegepast duren anderhalf uur. Omdat de behandeling plaatsvindt binnen het kader van wetenschappelijk onderzoek, kunt u ingedeeld worden in een groep die mogelijk drie maanden later start met de behandeling. Dit is afhankelijk van loting (toeval).