Privacy

De gegevens die u gedurende het onderzoek invult zullen vertrouwelijk worden behandeld volgens (inter)nationale regels en wetten, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen zodanig gecodeerd worden dat ze niet tot u te herleiden zijn. Er wordt niet over individuele personen gerapporteerd. Indien u besluit deel te nemen aan dit onderzoek geeft u middels een toestemming aan dat medewerkers van dit onderzoek uw gegevens kunnen inzien. Zij zijn verplicht deze gegevens geheim te houden.