Veelgestelde vragen

Wie komt in aanmerking voor therapie?

Wanneer u zich aanmeldt voor het onderzoek krijgt u een vragenlijst toegestuud. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst kan er bekeken worden of de therapie geschikt is voor u.

De behandeling wordt aangeboden aan hen die vastlopen in het rouwproces. De behandeling kan worden gevolgd wanneer veel rouwklachten, posttraumatische stressklachten of depressieve klachten worden ervaren. Dit wordt vastgesteld aan de hand van vragenlijsten naar deze klachten. 

Moet ik de therapie zelf betalen?

Nee, de behandeling wordt volledig vergoed door subsidiegever Fonds Slachtofferhulp. 

De reiskosten die u maakt voor de behandeling kunt u achteraf declareren bij het onderzoek wanneer u de behandeling volledig heeft afgerond.

Hoe zijn de therapeuten geselecteerd?

De therapeuten die zijn geselecteerd hebben ervaring met cognitieve gedragstherapie, EMDR en hebben affiniteit met het behandelen van gecompliceerde rouw. Alle therapeuten zijn gediplomeerde en ervaren BIG-geregistreerde psychologen.

Wanneer begint de therapie?

Wanneer een behandeling geïndiceerd is voor u en u besluit om in te gaan op het behandelaanbod wordt er door middel van randomisatie (loting) bepaald wanneer de behandeling voor u zal starten. Uw behandeling kan direct na aanmelding beginnen, of minimaal 12 weken na aanmelding. De reden hiervoor is dat zodoende het effect van de behandeling wetenschappelijk kan worden vastgesteld: er wordt bekeken in hoeverre de behandeling bijdraagt aan de vermindering van klachten in vergelijking met de (wacht)tijd of andere factoren. Indien er meerdere directe gezinsleden van uw overleden dierbare(n) deelnemen proberen we de behandeling gelijktijdig te laten starten

Hoe lang duurt de therapie?

De therapie bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer een uur. De sessies waarin EMDR wordt toegepast duren ongeveer anderhalf uur. Er wordt gestreefd om de acht sessies binnen 12 weken af te ronden.

Geeft de therapie bijwerkingen en risico’s?

Tijdens de behandeling zult u actief bezig zijn met uw gedachten, gevoelens en gedragingen die verband houden met het overlijden van uw dierbare(n). Het proces dat tijdens de behandeling in gang is gezet kan thuis doorgaan, waardoor uw gevoelens zoals verdriet of gemis in hevigheid kunnen toenemen. Tevens kunt u tijdelijk last krijgen van extra vermoeidheid. 

Hoe kan ik mij aanmelden voor de therapie?

U kunt zich voor het onderzoek aanmelden via het aanmeldingsformulier.

U krijgt dan een vragenlijst toegestuurd. Op basis van uw antwoorden wordt er gekeken of u in aanmerking komt voor therapie.