Wat is rouw

Bron: dragunov/Shutterstock redactionele afbeeldingen

Gevoelens van rouw
Het overlijden van een dierbare is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die je als mens kunt meemaken. De verwerking van het verlies van een dierbare kan gepaard gaan met verschillende gevoelens, gedachten, herinneringen en gedragingen. Veelvoorkomende reacties op een overlijden zijn ongeloof, verwarring, verlies van plezier in activiteiten, verdriet, schuldgevoelens, verlangen naar de overledene, fysieke klachten zoals vermoeidheid of slapeloosheid en het vermijden van bepaalde plaatsen of voorwerpen. Ieder mens rouwt op zijn eigen manier. Eerdere verliezen, de relatie met de overledene en de omstandigheden waaronder iemand overlijdt spelen allemaal een rol in het rouwproces.

Rouw na vliegramp MH17
Wanneer uw dierbare is omgekomen bij de vliegramp MH17 kan het rouwproces nog ingewikkelder zijn. Verschillende factoren kunnen een belemmerende rol spelen in het verwerkingsproces na de vliegramp, zoals de onverwachtheid, gewelddadigheid en de willekeur van het verlies en het tegelijktijdig verliezen van meerdere dierbaren. Bijkomstig de onzekerheid over wat dierbaren in de laatste momenten voor hun sterven hebben ervaren en meegemaakt kunnen voeding geven aan akelige gedachten en beelden. Tot slot de gebeurtenissen in de nasleep van de ramp, zoals de afwezigheid van een ongeschonden lichaam, vertraagde identificatie van slachtoffers en de ontoegankelijkheid van de rampplek, de media-aandacht, juridische en financiële gevolgen.

Iedere nabestaande gaat op zijn of haar eigen manier om met het verlies van de dierbare(n). Er is niet één juiste wijze voor omgaan met het verlies. Sommige mensen vinden steun bij mensen uit hun omgeving of lotgenoten, terwijl anderen liever alleen zijn. Het oppakken van werk of studie kan voor de ene nabestaande afleiding bieden, terwijl de ander hier nog niet aan toe is. Sommige nabestaanden uiten het liefst hun emoties, terwijl anderen de emoties liever voor zichzelf houden.

In hoeverre de ervaringen van nabestaanden van de ramp verschillen wordt onderzocht in een wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst met daarop volgend eventueel een behandeling. Hierdoor wordt er inzicht verkregen in de gevolgen voor nabestaanden. Dit onderzoek kan bijdragen om ondersteuning van nabestaanden zo goed mogelijk op hun behoeften af te stemmen.

Stichting Vliegramp MH17 en Slachtofferhulp Nederland ondersteunen het onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.