Wie kunnen deelnemen?

U kunt deelnemen aan het onderzoek wanneer u één of meerdere dierbare(n) bent verloren door de vliegramp MH17. Partners en familieleden, zoals ouders, volwassen kinderen, broers en zussen, opa’s en oma’s en ooms en tantes van slachtoffers van de vliegramp kunnen zich aanmelden, maar bijvoorbeeld ook stief- of adoptiefamilieleden, vrienden en collega's. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar. 

Wanneer u zich aanmeldt voor het onderzoek krijgt u een vragenlijst toegestuud. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst kan er bekeken worden of de behandeling geschikt is voor u.

De behandeling wordt aangeboden aan hen die vastlopen in het rouwproces. De behandeling kan worden gevolgd wanneer veel rouwklachten, posttraumatische stressklachten of depressieve klachten worden ervaren. Dit wordt vastgesteld aan de hand van vragenlijsten naar deze klachten.